Ekumenický4. Mojžišova4,14

4. Mojžišova 4:14

Numeri

Položia na to všet­ko náradie, ktoré sa po­užíva pri ob­sluhe: pan­vice na oheň, vid­lice, lopaty, kropáče a všet­ko ol­tár­ne náradie. Rozp­res­trú na to pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de.


Verš v kontexte

13 Po­tom zbavia ol­tár mast­ného popola a rozp­res­trú naň pri­krýv­ku z červeného pur­puru. 14 Položia na to všet­ko náradie, ktoré sa po­užíva pri ob­sluhe: pan­vice na oheň, vid­lice, lopaty, kropáče a všet­ko ol­tár­ne náradie. Rozp­res­trú na to pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de. 15 Keď Áron a jeho synovia do­končia balenie svätyne a všet­kého jej náradia a keď sa tábor po­hne, prídu Kehátov­ci, aby to od­nies­li. Ne­smú sa však dot­knúť po­svät­ných pred­metov, aby nezom­reli. To bude po­vin­nosť Kehátov­cov pri stane stretávania.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 A po­kladú naň všet­ky jeho nádoby a náčinia, ktorými slúžia na ňom, nádoby na uhlie, vid­lice, lopat­ky, čaše, všet­ky nádoby a náčinia oltára, a pre­strú naň po­krývad­lo z jazvečej kože a vo­vlečú jeho sochory.

Evanjelický

14 Dajú naň všet­ko za­riadenie, ktorým na ňom konajú službu: misy na uhlíky, vid­lice, lopat­ky, kropiace čaše, všet­ko ol­tár­ne náčinie - pre­strú naň pri­krýv­ku z jaz­večej kože a vo­vlečú jeho žr­de.

Ekumenický

14 Položia na to všet­ko náradie, ktoré sa po­užíva pri ob­sluhe: pan­vice na oheň, vid­lice, lopaty, kropáče a všet­ko ol­tár­ne náradie. Rozp­res­trú na to pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de.

Bible21

14 a na něj po­loží veškeré ol­tářní náčiní, které používají k jeho ob­s­lu­ze – pánvice na uhlí, vi­d­lice, lopa­ty a obětní mis­ky – všech­no ol­tářní náčiní. Přes ně roz­pro­střou přikrývku z odolných usní a pro­vléknou tyče.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček