Ekumenický4. Mojžišova4,10

4. Mojžišova 4:10

Numeri

Za­balia ho so všet­kým náradím do pri­krýv­ky z tachašovej kože a položia ho na nosid­lá.


Verš v kontexte

9 Po­tom vez­mú pri­krýv­ku z fialového pur­puru a za­kryjú sviet­nik na os­vetľovanie, jeho lam­py, nožnice na knôty, pan­vice na oheň a všet­ky nádoby na olej, ktoré sa po­užívajú pri jeho ob­sluhe. 10 Za­balia ho so všet­kým náradím do pri­krýv­ky z tachašovej kože a položia ho na nosid­lá. 11 Na zlatý ol­tár položia pri­krýv­ku z fialového pur­puru a pre­strú naň pri­krýv­ku z tachašovej kože a za­strčia žr­de.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 A za­vinú ho i všet­ky jeho nádoby do po­kryvy z jazvečej kože a dajú na nosid­lo.

Evanjelický

10 za­balia to, i všet­ky jeho nádoby, do po­krýv­ky z jaz­večej kože a dajú na nosid­lá.

Ekumenický

10 Za­balia ho so všet­kým náradím do pri­krýv­ky z tachašovej kože a položia ho na nosid­lá.

Bible21

10 za­balí jej i s jeho veškerým náčiním do pokrývky z odolných usní a po­loží na nosítka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček