Ekumenický4. Mojžišova36,11

4. Mojžišova 36:11

Numeri

Celof­chádove dcéry, Mach­la, Tir­ca, Chog­la, Mil­ka a Nóa sa stali manžel­kami synov svojich strýcov.


Verš v kontexte

10 Celof­chádove dcéry urobili tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 11 Celof­chádove dcéry, Mach­la, Tir­ca, Chog­la, Mil­ka a Nóa sa stali manžel­kami synov svojich strýcov. 12 Stali sa manžel­kami mužov z rodu synov Menaššeho, syna Jozefa, a ich dedičné vlast­níc­tvo zo­stalo kmeňu ich ot­cov­ského rodu.

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

11 lebo Mach­la, Tir­ca a Chog­la, Mil­ka a Noa, dcéry Celaf­chadove, vy­daly sa za synov svojich strýcov.

Evanjelický

11 Mach­lá, Tir­cá, Chog­lá, Mil­ká a Nóá sa vy­dali za synov svojich strýkov;

Ekumenický

11 Celof­chádove dcéry, Mach­la, Tir­ca, Chog­la, Mil­ka a Nóa sa stali manžel­kami synov svojich strýcov.

Bible21

11 Ce­lo­f­cha­dovy dce­ry Mach­la, Ti­r­sa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček