Ekumenický4. Mojžišova34,28

4. Mojžišova 34:28

Numeri

za kmeň Naf­táli­ov­cov knieža Pedahel, syn Am­míhuda.


Verš v kontexte

27 za kmeň Ašérov­cov knieža Achíhud, syn Šelómiho, 28 za kmeň Naf­táli­ov­cov knieža Pedahel, syn Am­míhuda. 29 Toto sú tí, ktorým pri­kázal Hos­podin pri­deliť Iz­raelitom dedičné vlast­níc­tvo v Kanaáne.

späť na 4. Mojžišova, 34

Príbuzné preklady Roháček

28 a za po­kolenie synov Naf­taliho knieža, Pedahel, syn Am­mihúdov.

Evanjelický

28 za kmeň Naf­tálí knieža Pedahél, syn Amíhúdov.

Ekumenický

28 za kmeň Naf­táli­ov­cov knieža Pedahel, syn Am­míhuda.

Bible21

28 Pedahel, syn Ami­hudův, vůd­ce poko­lení Neftalí.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček