Ekumenický4. Mojžišova34,14

4. Mojžišova 34:14

Numeri

Kmeň Rúbenov­cov a kmeň Gádov­cov totiž už dedičný podiel pre svoje ot­cov­ské rody do­stali. Aj polo­vica kmeňa Menašše­ov­cov už svoje dedičné vlast­níc­tvo do­stala.


Verš v kontexte

13 Po­tom dal Mojžiš Iz­raelitom ten­to roz­kaz: Lósom si do dedičného vlast­níc­tva roz­deľte túto krajinu, ako ju Hos­podin kázal odo­vzdať polo­vici kmeňa Menašše­ov­cov. 14 Kmeň Rúbenov­cov a kmeň Gádov­cov totiž už dedičný podiel pre svoje ot­cov­ské rody do­stali. Aj polo­vica kmeňa Menašše­ov­cov už svoje dedičné vlast­níc­tvo do­stala. 15 Dva a pol kmeňa už do­stalo svoje dedičné vlast­níc­tvo v Zajordánsku, na­proti Jerichu smerom na východ.

späť na 4. Mojžišova, 34

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo po­kolenie synov Rúbenových podľa domu svojich ot­cov a po­kolenie synov Gádových podľa domu svojich ot­cov už vzali, aj polovica po­kolenia Manas­sesov­ho už vzali svoje dedičs­tvo.

Evanjelický

14 Veď kmeň Rúbenov­com už pre­vzal podľa svoj­ho ot­cov­ského domu, i kmeň Gádov­cov podľa svoj­ho ot­cov­ského domu, aj polo­vica kmeňa Menaššeho pre­vzala svoje dedičné vlast­níc­tvo.

Ekumenický

14 Kmeň Rúbenov­cov a kmeň Gádov­cov totiž už dedičný podiel pre svoje ot­cov­ské rody do­stali. Aj polo­vica kmeňa Menašše­ov­cov už svoje dedičné vlast­níc­tvo do­stala.

Bible21

14 Ru­benovu a Gádovu poko­lení s je­jich ro­di­na­mi se to­tiž už do­stalo dě­dictví, stejně jako po­lovině poko­lení Mana­se­sova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček