Ekumenický4. Mojžišova30,4

4. Mojžišova 30:4

Numeri

Ak dá Hos­podinovi sľub žena a vez­me na seba záväzok ešte ako dievča v otcovskom dome,


Verš v kontexte

3 Ak muž dá sľub Hos­podinovi alebo sa za­prisahá, že vez­me na seba záväzok, nech po­tom ne­zruší svoje slovo, ale nech spl­ní všet­ko tak, ako to sľúbil. 4 Ak dá Hos­podinovi sľub žena a vez­me na seba záväzok ešte ako dievča v otcovskom dome, 5 a ak otec počuje jej sľub i záväzok, ktorý vzala na seba, no nič na to ne­povie, po­tom všet­ky jej sľuby i záväz­ky, ktoré vzala na seba, budú plat­né.

späť na 4. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

4 A keby žena sľúbila Hos­podinovi sľub a za­viazala by sa nejakým záväz­kom v dome svoj­ho otca vo svojej mlados­ti,

Evanjelický

4 Ak žena dá sľub Hos­podinovi a vez­me na seba záväzok v dome svoj­ho otca vo svojej mlados­ti,

Ekumenický

4 Ak dá Hos­podinovi sľub žena a vez­me na seba záväzok ešte ako dievča v otcovskom dome,

Bible21

4 Když se mladá že­na, do­sud ži­jící v do­mě svého ot­ce, za­váže Hos­po­di­nu nějakým sli­bem nebo závaz­kem

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček