Ekumenický4. Mojžišova3,51

4. Mojžišova 3:51

Numeri

Mojžiš odo­vzdal výkup­né Áronovi a jeho synom, ako mu pri­kázal Hos­podin.


Verš v kontexte

49 A tak Mojžiš pre­vzal výkup­né za tých, čo pre­sahujú počet vy­kúpených Lévi­ov­cov. 50 Za pr­vorodených Iz­raelitov vy­bral tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov strieb­ra podľa váhy svätyne. 51 Mojžiš odo­vzdal výkup­né Áronovi a jeho synom, ako mu pri­kázal Hos­podin.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

51 A tedy dal Mojžiš peniaze výkupu Áronovi a jeho synom na roz­kaz Hos­podinov, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Evanjelický

51 Po­tom Mojžiš odo­vzdal výkup­né Áronovi a jeho synom podľa roz­kazu Hos­podinov­ho, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Ekumenický

51 Mojžiš odo­vzdal výkup­né Áronovi a jeho synom, ako mu pri­kázal Hos­podin.

Bible21

51 Pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu pak Mo­jžíš předal výplatné stříbro Áro­novi a jeho synům, jak mu Hos­po­din přikázal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček