Ekumenický4. Mojžišova3,37

4. Mojžišova 3:37

Numeri

stĺpy okolo ná­dvoria, pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy.


Verš v kontexte

36 Merári­ov­ci mali na staros­ti do­sky príbyt­ku, jeho závory, stĺpy, pod­stav­ce, všet­ko za­riadenie a prís­lušen­stvo, 37 stĺpy okolo ná­dvoria, pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy. 38 Východ­ne od príbyt­ku, pred stanom stretávania na jeho východ­nej strane, bude táboriť Mojžiš, Áron a jeho synovia; tí sa budú starať o svätyňu na­mies­to Iz­raelitov. Ak sa pri­blíži nie­kto ne­povolaný, bude usmr­tený.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

37 i stĺpy dvora do­okola a ich pod­stav­ce, ich kolíky aj ich po­v­razy.

Evanjelický

37 i stĺpy ná­dvoria do­okola, ich pod­stav­ce, ich kolíky a po­v­razy.

Ekumenický

37 stĺpy okolo ná­dvoria, pod­stav­ce, kolíky a po­v­razy.

Bible21

37 Dále slou­py oko­lo nádvoří, je­jich patky a ko­líky s je­jich la­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček