Ekumenický4. Mojžišova3,3

4. Mojžišova 3:3

Numeri

Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, uvedených do kňaz­ského úradu.


Verš v kontexte

2 Toto sú mená Áronových synov: pr­vorodený Nádab, po­tom Abíhu, Eleazár a Ítamar. 3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, uvedených do kňaz­ského úradu. 4 Nádab a Abíhu zo­mreli pred Hos­podinom, keď na Sinaj­skej púšti prinies­li pred Hos­podina cudzí oheň. Ne­mali synov. Kňaz­skú službu vy­konávali teda Eleazár a Ítamar v prítomnosti svoj­ho otca Árona.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Toto teda mená synov Áronových, po­mazaných kňazov, ktorým na­pl­nili ich ruku, aby konali kňaz­skú službu.

Evanjelický

3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, ktorí boli uvedení do svoj­ho úradu, aby konali kňaz­skú službu.

Ekumenický

3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, uvedených do kňaz­ského úradu.

Bible21

3 to jsou jmé­na Áro­nových synů, po­mazaných kněží po­věřených ke kněžské službě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček