Ekumenický4. Mojžišova3,28

4. Mojžišova 3:28

Numeri

Počet všet­kých osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bol osem­tisícšesťs­to. Tí budú strážcami svätyne.


Verš v kontexte

27 Ku Kehátov­com pat­rili: rod Am­rámov­cov, rod Jis­hárov­cov, rod Heb­ronov­cov a rod Uzzíelov­cov. Toto sú rody Kehátov­cov. 28 Počet všet­kých osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bol osem­tisícšesťs­to. Tí budú strážcami svätyne. 29 Rody Kehátov­cov mali táboriť na južnej strane príbyt­ku.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

28 V počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še ich bolo osem tisíc šesťs­to, ktorí strážili stráž svätyne.

Evanjelický

28 Počet všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bol osem­tisíc šesťs­to takých, čo mali na staros­ti službu pri svätyni.

Ekumenický

28 Počet všet­kých osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bol osem­tisícšesťs­to. Tí budú strážcami svätyne.

Bible21

28 Čítaly celkem 8 600 mužů starších jedno­ho měsíce. Ti mě­li na sta­rost sva­ty­ni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček