Ekumenický4. Mojžišova3,26

4. Mojžišova 3:26

Numeri

kober­cové závesy ná­dvoria, oponu pri vchode do ná­dvoria, ktoré je okolo príbyt­ku a ol­tára, ako aj stanové po­v­razy a všet­ko prís­lušen­stvo.


Verš v kontexte

25 Geršónov­ci mali v stane stretávania na staros­ti príbytok, stan, jeho pri­krýv­ku, oponu pri vchode do stanu stretávania, 26 kober­cové závesy ná­dvoria, oponu pri vchode do ná­dvoria, ktoré je okolo príbyt­ku a ol­tára, ako aj stanové po­v­razy a všet­ko prís­lušen­stvo. 27 Ku Kehátov­com pat­rili: rod Am­rámov­cov, rod Jis­hárov­cov, rod Heb­ronov­cov a rod Uzzíelov­cov. Toto sú rody Kehátov­cov.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

26 a kober­ce dvora a zác­lona dverí dvora, ktorý je pri príbyt­ku a pri ol­tári do­okola a jeho po­v­razy na všelijakú jeho po­trebu.

Evanjelický

26 , kober­cové závesy ná­dvoria i oponu pri vchode do ná­dvoria, ktoré je okolo príbyt­ku a ol­tára, i prís­lušné stanové po­v­razy pre každú službu pri ňom.

Ekumenický

26 kober­cové závesy ná­dvoria, oponu pri vchode do ná­dvoria, ktoré je okolo príbyt­ku a ol­tára, ako aj stanové po­v­razy a všet­ko prís­lušen­stvo.

Bible21

26 zástě­ny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je ko­lem Příbytku a ol­táře, jeho la­na, a to se vší přís­lušnou služ­bou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček