Ekumenický4. Mojžišova3,25

4. Mojžišova 3:25

Numeri

Geršónov­ci mali v stane stretávania na staros­ti príbytok, stan, jeho pri­krýv­ku, oponu pri vchode do stanu stretávania,


Verš v kontexte

24 Vod­com rodín Geršónov­cov bol El­jásaf, syn Láela. 25 Geršónov­ci mali v stane stretávania na staros­ti príbytok, stan, jeho pri­krýv­ku, oponu pri vchode do stanu stretávania, 26 kober­cové závesy ná­dvoria, oponu pri vchode do ná­dvoria, ktoré je okolo príbyt­ku a ol­tára, ako aj stanové po­v­razy a všet­ko prís­lušen­stvo.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

25 A to, čo mali strážiť synovia Geršonovi v stáne shromaždenia, bol príbytok a stán, jeho po­krov a zác­lona dverí stánu shromaždenia,

Evanjelický

25 Géršónov­ci mali na staros­ti vo svätos­tán­ku: príbytok a stan, jeho pri­krýv­ku i oponu pri vchode do svätos­tán­ku

Ekumenický

25 Geršónov­ci mali v stane stretávania na staros­ti príbytok, stan, jeho pri­krýv­ku, oponu pri vchode do stanu stretávania,

Bible21

25 Geršo­novi synové do­sta­li ve Stanu setkávání do opa­t­rování Příby­tek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vcho­du do Stanu setkávání,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček