Ekumenický4. Mojžišova3,2

4. Mojžišova 3:2

Numeri

Toto sú mená Áronových synov: pr­vorodený Nádab, po­tom Abíhu, Eleazár a Ítamar.


Verš v kontexte

1 Toto je rodok­meň Árona a Mojžiša v čase, keď Hos­podin oslovil Mojžiša na vr­chu Sinaj. 2 Toto sú mená Áronových synov: pr­vorodený Nádab, po­tom Abíhu, Eleazár a Ítamar. 3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, uvedených do kňaz­ského úradu.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 A toto mená synov Áronových: pr­vorodený Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár.

Evanjelický

2 Toto sú mená Áronových synov: pr­vorodený bol Nádáb, po­tom bol Abíhú, Eleázár a Ítámár.

Ekumenický

2 Toto sú mená Áronových synov: pr­vorodený Nádab, po­tom Abíhu, Eleazár a Ítamar.

Bible21

2 A toto jsou jmé­na Áro­nových synů: prvo­ro­zený Nádab, dále Abi­hu, Ele­azar a Ita­mar;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček