Ekumenický4. Mojžišova3,19

4. Mojžišova 3:19

Numeri

Kehátov­ci podľa rodov: Am­rám, Jis­hár, Heb­ron a Uzzíel.


Verš v kontexte

18 Toto sú mená Geršónov­cov podľa rodov: Lib­ni a Šimei. 19 Kehátov­ci podľa rodov: Am­rám, Jis­hár, Heb­ron a Uzzíel. 20 Merári­ov­ci podľa rodov: Mach­li a Múši. Toto sú rody Lévi­ov­cov podľa rodín.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 A synovia Kehátovi podľa svojich čeľadí: Am­ram a Jis­hár, Heb­ron a Uzziel.

Evanjelický

19 Kehátov­ci podľa svojich čeľadí sú: Am­rám, Jis­hár, Cheb­rón a Uzziél.

Ekumenický

19 Kehátov­ci podľa rodov: Am­rám, Jis­hár, Heb­ron a Uzzíel.

Bible21

19 Ke­ha­tovi synové po svých ro­dech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček