Ekumenický4. Mojžišova3,11

4. Mojžišova 3:11

Numeri

Hos­podin po­vedal Mojžišovi:


Verš v kontexte

10 Árona a jeho synov po­veríš, aby dbali o svoj kňaz­ský úrad. Ak sa nie­kto ne­povolaný pri­blíži, bude usmr­tený. 11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 12 Ja som si vy­bral Léviho kmeň spomedzi Iz­raelitov za všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi, čo ot­várajú mater­ské lono. Léviho synovia sú moji.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

11 Po­tom pre­hovoril Hos­podin Mojžišovi:

Ekumenický

11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

11 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček