Ekumenický4. Mojžišova3,10

4. Mojžišova 3:10

Numeri

Árona a jeho synov po­veríš, aby dbali o svoj kňaz­ský úrad. Ak sa nie­kto ne­povolaný pri­blíži, bude usmr­tený.


Verš v kontexte

9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; do­stane ich spomedzi Iz­raelitov ako dar. 10 Árona a jeho synov po­veríš, aby dbali o svoj kňaz­ský úrad. Ak sa nie­kto ne­povolaný pri­blíži, bude usmr­tený. 11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 A ustanovíš Árona a jeho synov k službe v stáne, a budú os­tríhať svoje kňazs­tvo. A cudzí, kto by sa pri­blížil, zo­mrie.

Evanjelický

10 Árona i jeho synov po­ver, aby spravovali svoj kňaz­ský úrad: ak sa ne­povolaný pri­blíži, nech je vy­daný na sm­rť.

Ekumenický

10 Árona a jeho synov po­veríš, aby dbali o svoj kňaz­ský úrad. Ak sa nie­kto ne­povolaný pri­blíži, bude usmr­tený.

Bible21

10 Áro­na a jeho syny po­věříš, aby za­chováva­li své kněžství. Ne­po­vo­laný, jenž by se při­blížil, však zemře.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček