Ekumenický4. Mojžišova24,18

4. Mojžišova 24:18

Numeri

Pod­robí si Edóm, zmoc­ní sa Seíru, svoj­ho ne­priateľa, no Iz­rael zís­ka moc.


Verš v kontexte

17 Vidím ho, ale za­tiaľ ne­prítom­ného, hľadím naňho, ale nie zblíz­ka. Vy­chádza hviez­da z Jákoba, po­vs­táva žez­lo z Izraela. On prerazí spán­ky Moába i temeno všet­kých Šétov­cov. 18 Pod­robí si Edóm, zmoc­ní sa Seíru, svoj­ho ne­priateľa, no Iz­rael zís­ka moc. 19 Z Jákoba po­vs­tane ten, ktorý zničí všet­ko, a za­hubí tých, čo ušli z mesta.

späť na 4. Mojžišova, 24

Príbuzné preklady Roháček

18 Edom bude majet­kom, i Seir bude majet­kom, jeho ne­priatelia. Ale Iz­rael do­káže hr­din­skú silu.

Evanjelický

18 Edóm mu bude vlast­níc­tvom, vlast­níc­tvom mu bude Séír, jeho ne­priateľ; avšak Iz­rael zís­ka moc.

Ekumenický

18 Pod­robí si Edóm, zmoc­ní sa Seíru, svoj­ho ne­priateľa, no Iz­rael zís­ka moc.

Bible21

18 Také Edom bude poražen, poražen bude Seír od svých nepřátel, Izrael bude slavně vítězit.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček