Ekumenický4. Mojžišova22,37

4. Mojžišova 22:37

Numeri

Balák do­hováral Bileámovi: Či som opätov­ne ne­pos­lal po teba, aby ťa za­volali? Či by som si ťa na­ozaj ne­vedel uc­tiť?


Verš v kontexte

36 Keď sa Balák o Bileámovom príchode do­počul, vy­šiel mu v ústrety do Ír-Moábu pri Ar­nóne na hranici územia. 37 Balák do­hováral Bileámovi: Či som opätov­ne ne­pos­lal po teba, aby ťa za­volali? Či by som si ťa na­ozaj ne­vedel uc­tiť? 38 Bileám od­povedal Balákovi: Po­zri, teraz som prišiel k tebe. Budem však môcť niečo vôbec po­vedať? Po­vedať môžem len to, čo mi do úst vloží Boh.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

37 A Balák po­vedal Balámovi: Či som ne­pos­lal na­ozaj k tebe, aby ťa za­volali? Prečo si hneď ne­prišiel ku mne? Či azda pre­to, že by som ťa ne­mohol náležite uctiť?

Evanjelický

37 Bálák do­hováral Bileámovi: Či som opätov­ne k tebe ne­pos­lal, aby ťa za­volali? Prečo si ne­prišiel ku mne? Či skutočne nie som schop­ný uc­tiť si ťa?

Ekumenický

37 Balák do­hováral Bileámovi: Či som opätov­ne ne­pos­lal po teba, aby ťa za­volali? Či by som si ťa na­ozaj ne­vedel uc­tiť?

Bible21

37 Balák uvítal Balaá­ma slovy: „Cožpak jsem ti ne­po­sílal po­zvání? Pro­č jsi ke mně nešel? Že bych tě ne­u­měl náleži­tě poctít?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček