Ekumenický4. Mojžišova22,33

4. Mojžišova 22:33

Numeri

Os­lica ma videla a trik­rát sa mi vy­hla. Keby sa mi nebola vy­hla, bol by som ťa za­bil a ju by som nechal nažive.


Verš v kontexte

32 Hos­podinov an­jel mu po­vedal: Prečo si už trik­rát zbil svoju os­licu? Ja som prišiel, aby som ti pre­kážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby. 33 Os­lica ma videla a trik­rát sa mi vy­hla. Keby sa mi nebola vy­hla, bol by som ťa za­bil a ju by som nechal nažive. 34 Bileám od­povedal Hos­podinov­mu an­jelovi: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že sa mi staviaš do ces­ty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

33 Keď ma videla os­lica, vy­hla sa mi toto už po tretí raz. A nech sa mi ne­vyh­ne, je is­té, že by som i ja teba bol teraz za­bil a ju by som bol nechal živú.

Evanjelický

33 Os­lica ma videla a trik­rát sa mi vy­hla. Keby sa nebola vy­hla, teraz by som ťa za­bil, ale ju by som nechal nažive.

Ekumenický

33 Os­lica ma videla a trik­rát sa mi vy­hla. Keby sa mi nebola vy­hla, bol by som ťa za­bil a ju by som nechal nažive.

Bible21

33 Oslice mě spatři­la a už třikrát pře­de mnou uhnu­la. Kdy­by mi ne­uhnu­la, už bych tě za­bil, ale ji bych ne­chal žít!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček