Ekumenický4. Mojžišova22,30

4. Mojžišova 22:30

Numeri

Os­lica sa znova oz­vala: Či nie som tvoja os­lica, na ktorej od­dáv­na až do­dnes jaz­díš? Správala som sa nie­kedy k tebe tak­to? On od­povedal: Nie.


Verš v kontexte

29 Bileám jej od­vetil: Svoj­voľne si si počínala voči mne. Keby som mal po ruke meč, hneď by som ťa za­bil. 30 Os­lica sa znova oz­vala: Či nie som tvoja os­lica, na ktorej od­dáv­na až do­dnes jaz­díš? Správala som sa nie­kedy k tebe tak­to? On od­povedal: Nie. 31 Vtedy Hos­podin ot­voril Bileámovi oči, takže za­zrel Hos­podinov­ho an­jela stáť na ces­te s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hl­boko po­klonil a padol pred ním na tvár.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

30 Na to riek­la os­lica Balámovi: Či nie som ja tvoja os­lica, na ktorej si jaz­dieval celý svoj život až do tohoto dňa? A či som azda mala voľakedy obyčaj robiť ti tak? A po­vedal: Nie.

Evanjelický

30 Tu os­lica po­vedala Bileámovi: Či nie som tvojou os­licou, na ktorej jaz­díš, od­kedy žiješ, až do dnešného dňa? Robievala som ti to? Od­povedal: Nie!

Ekumenický

30 Os­lica sa znova oz­vala: Či nie som tvoja os­lica, na ktorej od­dáv­na až do­dnes jaz­díš? Správala som sa nie­kedy k tebe tak­to? On od­povedal: Nie.

Bible21

30 Oslice mu řek­la: „Nejsem snad tvá oslice? Jez­dil jsi na mně od­jakživa až dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k to­bě takhle?“ Odpověděl: „Ne.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček