Ekumenický4. Mojžišova22,23

4. Mojžišova 22:23

Numeri

Keď os­lica uvidela Hos­podinov­ho an­jela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, od­bočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil os­licu, lebo od­bočila z cesty.


Verš v kontexte

22 Jeho od­chod roz­nietil Boží hnev. Hos­podinov an­jel sa mu po­stavil do ces­ty, aby mu pre­kážal v jazde na os­lici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia. 23 Keď os­lica uvidela Hos­podinov­ho an­jela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, od­bočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil os­licu, lebo od­bočila z cesty. 24 Hos­podinov an­jel sa po­stavil na chod­ník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i z druhej strany.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

23 A keď videla os­lica an­jela Hos­podinov­ho stáť na ces­te, a že má svoj meč vy­tasený vo svojej ruke, os­lica sa uhla z ces­ty a išla poľom. A Balám bil os­licu, aby ju uhnul na ces­tu.

Evanjelický

23 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho stáť v ces­te s vy­taseným mečom v ruke, od­bočila z ces­ty a šla do poľa. Bileám zbil os­licu za to, že od­bočila z ces­ty.

Ekumenický

23 Keď os­lica uvidela Hos­podinov­ho an­jela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, od­bočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil os­licu, lebo od­bočila z cesty.

Bible21

23 Když oslice spatři­la Hos­po­di­nova an­dě­la sto­jícího v cestě s ta­seným mečem v ru­ce, uhnu­la z ces­ty a šla po­lem. Balaám tedy oslici bil, aby ji za­ve­dl zpět na ces­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček