Ekumenický4. Mojžišova22,19

4. Mojžišova 22:19

Numeri

Zo­staňte tu však aj cez noc, aby som sa do­zvedel, čo mi ešte oznámi Hos­podin.


Verš v kontexte

18 Bileám od­povedal Balákovým služob­níkom: Keby mi dal Balák toľko strieb­ra či zlata, koľko sa zmes­tí do jeho paláca, ani tak ne­môžem pre­stúpiť roz­kaz Hos­podina, svoj­ho Boha, — nič ne­môžem vy­konať! 19 Zo­staňte tu však aj cez noc, aby som sa do­zvedel, čo mi ešte oznámi Hos­podin. 20 V noci prišiel Boh k Bileámovi a po­vedal mu: Ak ťa prišli tí muži volať, vstaň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti po­viem.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale však teraz zo­staňte, prosím, aj vy tu tej­to noci, aby som zvedel, čo bude ďalej hovoriť so mnou Hos­podin.

Evanjelický

19 Ale zo­staňte tu aj vy túto noc, aby som sa do­zvedel, čo mi Hos­podin ďalej po­vie.

Ekumenický

19 Zo­staňte tu však aj cez noc, aby som sa do­zvedel, čo mi ešte oznámi Hos­podin.

Bible21

19 Zůstaň­te tu ale na noc. Já za­tím zjis­tím, co dalšího mi řekne Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček