Ekumenický4. Mojžišova22,16

4. Mojžišova 22:16

Numeri

Prišli k Bileámovi a po­vedali: Tak­to hovorí Balák, syn Cip­póra: Prosím, ne­zdráhaj sa prísť ku mne!


Verš v kontexte

15 Balák znova po­slal kniežatá ešte počet­nejšie a vznešenejšie než pred­tým. 16 Prišli k Bileámovi a po­vedali: Tak­to hovorí Balák, syn Cip­póra: Prosím, ne­zdráhaj sa prísť ku mne! 17 Pre­veľmi ťa poc­tím a urobím všet­ko, čo mi po­vieš. Poď, prosím, pre­kľaj ten­to ľud v môj pros­pech!

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 A keď prišli k Balámovi, po­vedaly mu: Tak­to hovorí Balák, syn Cip­porov: Nedaj sa, prosím, ničomu zdržať prij­sť ku mne!

Evanjelický

16 Prišli k Bileámovi a po­vedali mu: Tak­to hovorí Bálák, syn Cip­pórov: Ne­zdráhaj sa, prosím, prísť ku mne!

Ekumenický

16 Prišli k Bileámovi a po­vedali: Tak­to hovorí Balák, syn Cip­póra: Prosím, ne­zdráhaj sa prísť ku mne!

Bible21

16 Když přiš­li k Balaá­movi, řek­li mu: „Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Pro­sím, ne­z­dráhej se ke mně při­jít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček