Ekumenický4. Mojžišova2,3

4. Mojžišova 2:3

Numeri

Vpredu na východ­nej strane bude zá­stava Júdov­ho tábora a jeho zá­stupy. Vod­com Júdov­cov bude Na­chšón, syn Am­mínadaba.


Verš v kontexte

2 Iz­raeliti budú táboriť každý pod svojou zá­stavou pri znakoch svojich rodov. Budú táboriť v určitej vzdialenos­ti okolo stanu stretávania. 3 Vpredu na východ­nej strane bude zá­stava Júdov­ho tábora a jeho zá­stupy. Vod­com Júdov­cov bude Na­chšón, syn Am­mínadaba. 4 V jeho zá­stupe bude sedem­desiatštyritisícšesťs­to po­volaných do služby.

späť na 4. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 A tí, ktorí budú táboriť na­pred­ku, na východ slnka, to bude prápor tábora Júdov­ho podľa svojich zá­stupov. A kniežaťom synov Júdových bude Nachšon, syn Am­minadábov.

Evanjelický

3 Vpredu na východ­nej strane bude táboriť zá­stava Júdov­ho tábora s jeho voj­mi. Kniežaťom Júdov­cov bude Na­chšón, syn Am­mínádábov.

Ekumenický

3 Vpredu na východ­nej strane bude zá­stava Júdov­ho tábora a jeho zá­stupy. Vod­com Júdov­cov bude Na­chšón, syn Am­mínadaba.

Bible21

3 Vepře­du, na východě, tá­boří po svých od­dílech prapor Ju­dova usku­pení: vůd­ce Ju­dových synů Na­chšon, syn Ami­na­dabův,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček