Ekumenický4. Mojžišova2,17

4. Mojžišova 2:17

Numeri

Po­tom pôj­de stan stretávania; Léviho tábor bude upro­stred os­tat­ných táborov. Ako budú táboriť, tak aj pôj­du, každý na svojom mies­te, pod svojimi zá­stavami.


Verš v kontexte

16 Všet­kých po­volaných do služby vo vojen­ských zá­stupoch Rúbenov­ho tábora bude stopäťdesiat­jeden­tisícštyris­topäťdesiat. Tí sa po­hnú druhí. 17 Po­tom pôj­de stan stretávania; Léviho tábor bude upro­stred os­tat­ných táborov. Ako budú táboriť, tak aj pôj­du, každý na svojom mies­te, pod svojimi zá­stavami. 18 Na západ­nej strane bude zá­stava Ef­rajimov­ho tábora a jeho zá­stupy. Vod­com Ef­rajimov­ho kmeňa bude Elíšama, syn Am­míhuda.

späť na 4. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

17 Po­tom sa bude rušať stán shromaždenia, tábor Levitov, v pro­stred­ku táborov. Ako budú táboriť, tak sa budú i rušať, každý na svojom mies­te podľa svojich práporov.

Evanjelický

17 Po­tom sa vy­dá na ces­tu svätos­tánok, tábor levítov upro­stred iných táborov. Ako budú táboriť, tak sa majú po­hnúť všet­ci zo svoj­ho mies­ta pod svojimi zá­stavami.

Ekumenický

17 Po­tom pôj­de stan stretávania; Léviho tábor bude upro­stred os­tat­ných táborov. Ako budú táboriť, tak aj pôj­du, každý na svojom mies­te, pod svojimi zá­stavami.

Bible21

17 Upro­střed všech usku­pení pu­tuje Stan setkávání s usku­pením levi­tů. Jak tá­boří, tak po­cho­dují; každý na svém místě při svém prapo­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček