Ekumenický4. Mojžišova2,16

4. Mojžišova 2:16

Numeri

Všet­kých po­volaných do služby vo vojen­ských zá­stupoch Rúbenov­ho tábora bude stopäťdesiat­jeden­tisícštyris­topäťdesiat. Tí sa po­hnú druhí.


Verš v kontexte

15 V jeho zá­stupe bude štyrid­saťpäťtisícšesťs­topäťdesiat po­volaných do služby. 16 Všet­kých po­volaných do služby vo vojen­ských zá­stupoch Rúbenov­ho tábora bude stopäťdesiat­jeden­tisícštyris­topäťdesiat. Tí sa po­hnú druhí. 17 Po­tom pôj­de stan stretávania; Léviho tábor bude upro­stred os­tat­ných táborov. Ako budú táboriť, tak aj pôj­du, každý na svojom mies­te, pod svojimi zá­stavami.

späť na 4. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 Všet­kých počítaných tábora Rúbenov­ho je sto päťdesiat­jeden tisíc štyris­to päťdesiat podľa ich zá­stupov. Tí sa budú rušať druhí.

Evanjelický

16 Všet­kých spočítaných z tábora Rúbenov­ho s jeho voj­mi je stopäťdesiat­jeden­tisíc štyris­topäťdesiat. Tí sa majú po­hnúť druhí.

Ekumenický

16 Všet­kých po­volaných do služby vo vojen­ských zá­stupoch Rúbenov­ho tábora bude stopäťdesiat­jeden­tisícštyris­topäťdesiat. Tí sa po­hnú druhí.

Bible21

16 Celkem v od­dílech Ru­benova usku­pení: 151 450 mužů. Ti po­cho­dují druzí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček