Ekumenický4. Mojžišova1,53

4. Mojžišova 1:53

Numeri

Léviho kmeň sa však utáborí okolo príbyt­ku svedec­tva, aby po­spolitosť Iz­raelitov ne­pos­tihol Boží hnev. Léviho kmeň bude strážiť príbytok svedec­tva.


Verš v kontexte

52 Každý Iz­raelita bude bývať vo vlast­nom tábore, každý pod svojou zá­stavou podľa svojich zá­stupov. 53 Léviho kmeň sa však utáborí okolo príbyt­ku svedec­tva, aby po­spolitosť Iz­raelitov ne­pos­tihol Boží hnev. Léviho kmeň bude strážiť príbytok svedec­tva. 54 Iz­raeliti urobili všet­ko tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. Tak to urobili.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

53 A tedy Levitovia budú táboriť vôkol príbyt­ku svedoc­tva, aby ne­vznikol hnev na obec synov Iz­raelových, a Levitovia budú strážiť stráž príbyt­ku svedoc­tva.

Evanjelický

53 Levíti nech táboria okolo príbyt­ku svedec­tva, aby ne­vzp­lanul hnev proti zboru Iz­rael­cov. Levíti budú vy­konávať službu pri príbyt­ku svedec­tva.

Ekumenický

53 Léviho kmeň sa však utáborí okolo príbyt­ku svedec­tva, aby po­spolitosť Iz­raelitov ne­pos­tihol Boží hnev. Léviho kmeň bude strážiť príbytok svedec­tva.

Bible21

53 Levi­té však bu­dou tá­bořit ko­lem Příbytku svě­de­ctví, aby obec synů Iz­rae­le ne­sti­hl hroz­ný hněv; pro­to bu­dou levi­té držet stráž u Příbytku svědectví.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček