Ekumenický4. Mojžišova1,52

4. Mojžišova 1:52

Numeri

Každý Iz­raelita bude bývať vo vlast­nom tábore, každý pod svojou zá­stavou podľa svojich zá­stupov.


Verš v kontexte

51 Keď sa má príbytok preniesť ďalej, prís­lušníci Léviho kmeňa ho rozo­berú a pri utáborení ho zase po­stavia. Ak sa k nemu pri­blíži nie­kto ne­povolaný, musí zo­mrieť. 52 Každý Iz­raelita bude bývať vo vlast­nom tábore, každý pod svojou zá­stavou podľa svojich zá­stupov. 53 Léviho kmeň sa však utáborí okolo príbyt­ku svedec­tva, aby po­spolitosť Iz­raelitov ne­pos­tihol Boží hnev. Léviho kmeň bude strážiť príbytok svedec­tva.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

52 A synovia Iz­raelovi budú táboriť každý vo svojom tábore a každý pri svojom prápore podľa svojich zá­stupov.

Evanjelický

52 Všet­ci Iz­rael­ci budú bývať vo svojom tábore, každý pod svojou zá­stavou, podľa svojich vojov.

Ekumenický

52 Každý Iz­raelita bude bývať vo vlast­nom tábore, každý pod svojou zá­stavou podľa svojich zá­stupov.

Bible21

52 Synové Iz­rae­le bu­dou tá­bořit po svých usku­peních, každý při svém prapo­ru, po svých od­dílech.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček