Ekumenický4. Mojžišova1,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:5

Numeri

Toto sú mená mužov, ktorí vám budú po­máhať: Za Rúbenov­cov Elicúr, syn Šedeúra;


Verš v kontexte

4 Z každého kmeňa nech vám je po boku jeden muž, náčel­ník rodu. 5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú po­máhať: Za Rúbenov­cov Elicúr, syn Šedeúra; 6 za Šimeónov­cov Šelumíel, syn Cúrišad­daja;

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A toto mená mužov, ktorí budú stáť s vami: z Rúbena Elicúr, syn Šedeúrov

Evanjelický

5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú stáť po boku: Za Rúbena Elícúr, syn Šedéúrov;

Ekumenický

5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú po­máhať: Za Rúbenov­cov Elicúr, syn Šedeúra;

Bible21

5 Toto jsou jmé­na mužů, kteří vám bu­dou stát po boku: z Ru­be­na: Elicur, syn Še­de­u­rův,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček