Ekumenický4. Mojžišova1,45

4. Mojžišova 1:45

Numeri

Všet­kých spočítaných boja­schop­ných Iz­raelitov podľa rodín, ktorí mali dvad­sať rokov a viac,


Verš v kontexte

44 Toto sú tí, ktorých na­počítal Mojžiš a Áron spolu s dvanástimi kniežatami Iz­raela: bolo to dvanásť mužov, po jed­nom z každej rodiny. 45 Všet­kých spočítaných boja­schop­ných Iz­raelitov podľa rodín, ktorí mali dvad­sať rokov a viac, 46 bolo teda šesťs­tot­ritisíc­päťs­topäťdesiat.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

45 A bolo všet­kých počítaných zo synov Iz­raelových podľa domu ich ot­cov vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska v Iz­raelovi,

Evanjelický

45 Všet­kých spočítaných Iz­rael­cov podľa ich rodín, od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných v Iz­raeli,

Ekumenický

45 Všet­kých spočítaných boja­schop­ných Iz­raelitov podľa rodín, ktorí mali dvad­sať rokov a viac,

Bible21

45 Cel­kový počet všech bo­je­s­chopných Iz­rae­li­tů od dvaceti let výše, za­poč­tených pod­le je­jich ot­cov­ských do­mů:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček