Ekumenický4. Mojžišova1,4

4. Mojžišova 1:4

Numeri

Z každého kmeňa nech vám je po boku jeden muž, náčel­ník rodu.


Verš v kontexte

3 ktorý má dvad­sať a viac rokov, teda aby tam boli všet­ci boja­schop­ní Iz­raeliti. Ty a Áron ich za­radíte do bojových út­varov. 4 Z každého kmeňa nech vám je po boku jeden muž, náčel­ník rodu. 5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú po­máhať: Za Rúbenov­cov Elicúr, syn Šedeúra;

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Budú s vami po jed­nom mužovi z každého pokolenia; každý ten, k­torý je hlavou domu svojich ot­cov.

Evanjelický

4 Pri­tom nech je s vami jeden muž z každého kmeňa; ten nech je čel­ným mužom vo svojej rodine.

Ekumenický

4 Z každého kmeňa nech vám je po boku jeden muž, náčel­ník rodu.

Bible21

4 Z každého poko­lení vám bude po­máhat je­den muž, který je hlavou svého ot­cov­ského do­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček