Ekumenický4. Mojžišova1,29

4. Mojžišova 1:29

Numeri

Z Jissákarovho kmeňa ich na­počítali päťdesiatštyritisícštyris­to.


Verš v kontexte

28 Z Jissákarovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 29 Z Jissákarovho kmeňa ich na­počítali päťdesiatštyritisícštyris­to. 30 Zo Zebúlunov­ho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 ich počítaných, z po­kolenia Izachárov­ho bolo päťdesiatštyri tisíc štyris­to.

Evanjelický

29 spočítaných za kmeň Jis­sáchár bolo päťdesiatštyritisíc štyris­to.

Ekumenický

29 Z Jissákarovho kmeňa ich na­počítali päťdesiatštyritisícštyris­to.

Bible21

29 poko­lení Isa­char čítalo 54 400 mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček