Ekumenický4. Mojžišova1,25

4. Mojžišova 1:25

Numeri

Z Gádovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťpäťtisícšesťs­topäťdesiat.


Verš v kontexte

24 Z Gádovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 25 Z Gádovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťpäťtisícšesťs­topäťdesiat. 26 Z Júdovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 ich počítaných, z po­kolenia Gádov­ho bolo štyridsaťpäť tisíc šesťs­to päťdesiat.

Evanjelický

25 spočítaných za kmeň Gád bolo štyrid­saťpäťtisíc šesťs­topäťdesiat.

Ekumenický

25 Z Gádovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťpäťtisícšesťs­topäťdesiat.

Bible21

25 poko­lení Gád čítalo 45 650 mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček