EkumenickýNehemiáš4,7

Nehemiáš 4:7

Pre­to som na nižšie položených ot­vorených mies­tach za hrad­bami rozo­stavil podľa rodov ľud s ich mečmi, oštep­mi a luk­mi.


Verš v kontexte

6 Židia, ktorí bývali v ich blíz­kos­ti, prišli a varovali nás as­poň desaťk­rát: Kam­koľvek sa ob­rátite, od­všadiaľ idú proti nám! 7 Pre­to som na nižšie položených ot­vorených mies­tach za hrad­bami rozo­stavil podľa rodov ľud s ich mečmi, oštep­mi a luk­mi. 8 Roz­hliadol som sa, vzpriamil a pre­hovoril som k šľachticom, predákom a os­tat­nému ľudu: Neboj­te sa ich! Pamätaj­te na veľkého a hroz­ného Pána a bojuj­te za svojich bratov, synov i dcéry, za ženy aj za domác­nos­ti.

späť na Nehemiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A stalo sa, keď počul San­bal­lat, Tobiáš, Arabi, Am­moniti a Ašdóďania, že sa opravujú múry Jeruzalema, že sa začaly za­tarasovať trh­liny, veľmi sa roz­pálili hnevom.

Evanjelický

7 Vtedy som na nižšie ležiacich mies­tach za hrad­bami, na ot­vorených mies­tach rozo­stavil ľud podľa čeľadí s ich mečmi, oštep­mi a luk­mi.

Ekumenický

7 Pre­to som na nižšie položených ot­vorených mies­tach za hrad­bami rozo­stavil podľa rodov ľud s ich mečmi, oštep­mi a luk­mi.

Bible21

7 Pro­to jsem dole za hradba­mi a na otevřená mís­ta ro­ze­stavil lid pod­le je­jich rodů s meči, kopí­mi a lu­ky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček