EkumenickýNehemiáš4,14

Nehemiáš 4:14

Zhromaždite sa k nám na mies­to, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás.


Verš v kontexte

13 Šľach­ticom, predákom aj os­tat­nému ľudu som po­vedal: Práce je veľa a je roz­siah­la, no my sme rozt­rúsení po hrad­bách, vzdialení jeden od druhého. 14 Zhromaždite sa k nám na mies­to, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás. 15 Tak sme pracovali na diele od východu ran­nej zory až do východu hviezd, kým polo­vica držala kopije.

späť na Nehemiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 A keď som to videl, vstal som a riekol som pop­red­ným a po­hlavárom správy a os­tat­ným z ľudu: Neboj­te sa ich, ale pamätajte na Pána, veľkého a strašného, a bojuj­te za svojich bratov, za svojich synov a za svoje dcéry, za svoje ženy a za svoje domy!

Evanjelický

14 Zhromaždite sa k nám na mies­to, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás.

Ekumenický

14 Zhromaždite sa k nám na mies­to, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás.

Bible21

14 Kde­ko­li us­lyší­te trou­bení ro­hu, tam se se­běhně­te. Bůh bude bo­jovat za nás!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček