EkumenickýNehemiáš4,12

Nehemiáš 4:12

Každý, kto staval, mal na bed­rách pri­pásaný svoj meč a tak­to staval, kým trubač stál vedľa mňa.


Verš v kontexte

11 Tí, čo stavali hrad­by, aj tí, čo nosili a na­kladali bremená, jed­nou rukou pracovali na stav­be a druhou držali zbraň. 12 Každý, kto staval, mal na bed­rách pri­pásaný svoj meč a tak­to staval, kým trubač stál vedľa mňa. 13 Šľach­ticom, predákom aj os­tat­nému ľudu som po­vedal: Práce je veľa a je roz­siah­la, no my sme rozt­rúsení po hrad­bách, vzdialení jeden od druhého.

späť na Nehemiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 A stalo sa, keď prišli Židia, ktorí bývali vedľa nich, že nám riek­li aj desaťkrát, a to z každého toho mies­ta, vraj na­vráťte sa k nám!

Evanjelický

12 Každý z budujúcich mal svoj meč opásaný okolo bedier, a tak stavali, kým trubač stál vedľa mňa.

Ekumenický

12 Každý, kto staval, mal na bed­rách pri­pásaný svoj meč a tak­to staval, kým trubač stál vedľa mňa.

Bible21

12 Všich­ni, kdo pracova­li na stav­bě, byli po boku opásáni mečem a ve­dle mě stál tru­bač na be­raní roh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček