EkumenickýNehemiáš4,11

Nehemiáš 4:11

Tí, čo stavali hrad­by, aj tí, čo nosili a na­kladali bremená, jed­nou rukou pracovali na stav­be a druhou držali zbraň.


Verš v kontexte

10 Od toho dňa polo­vica mojich mláden­cov pracovala na stav­be, kým druhá polo­vica držala oštepy, štíty, luky a pan­ciere a velitelia stáli za celým domom Júdu. 11 Tí, čo stavali hrad­by, aj tí, čo nosili a na­kladali bremená, jed­nou rukou pracovali na stav­be a druhou držali zbraň. 12 Každý, kto staval, mal na bed­rách pri­pásaný svoj meč a tak­to staval, kým trubač stál vedľa mňa.

späť na Nehemiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 A naši protiv­níci riek­li: Ne­zvedia ani ne­uvidia, len až voj­deme do ich stredu a po­bijeme ich a za­stavíme to dielo.

Evanjelický

11 Tí, čo budovali na hrad­bách, aj tí, čo nosili bremená a na­kladali, jed­nou rukou pracovali na stav­be a druhou držali zbraň.

Ekumenický

11 Tí, čo stavali hrad­by, aj tí, čo nosili a na­kladali bremená, jed­nou rukou pracovali na stav­be a druhou držali zbraň.

Bible21

11 který stavěl hrad­by. Nosiči jednou ru­kou přenáše­li stavební náklad a druhou svíra­li zbraň.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček