EkumenickýNehemiáš4,1

Nehemiáš 4:1

Keď sa San­bal­lat a Tóbija, ako aj Arabi, Amónčania a Ašdóďania do­počuli, že ob­nova hradieb Jeruzalema po­stupuje a že sa začali za­pchávať trh­liny, veľmi sa naz­los­tili.


Verš v kontexte

1 Keď sa San­bal­lat a Tóbija, ako aj Arabi, Amónčania a Ašdóďania do­počuli, že ob­nova hradieb Jeruzalema po­stupuje a že sa začali za­pchávať trh­liny, veľmi sa naz­los­tili. 2 Všet­ci spolu sa sprisahali, že pôj­du bojovať proti Jeruzalemu a že v ňom spôsobia zmätok. 3 Mod­lili sme sa k svojmu Bohu a na ob­ranu pred nimi sme vo dne i v noci stavali proti nim stráž.

späť na Nehemiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa, keď počul San­bal­lat, že znova staviame múr, roz­pálil sa ­hnevom a veľmi sa rozľútil a po­smieval sa Židom

Evanjelický

1 Keď sa San­bal­lat a Tóbija ako aj Arabi, Am­món­ci a Ašdóďania do­počuli, že ob­nova hradieb Jeruzalema po­stupuje a že sa začali za­pchávať trh­liny, veľmi sa naz­los­tili.

Ekumenický

1 Keď sa San­bal­lat a Tóbija, ako aj Arabi, Amónčania a Ašdóďania do­počuli, že ob­nova hradieb Jeruzalema po­stupuje a že sa začali za­pchávať trh­liny, veľmi sa naz­los­tili.

Bible21

1 Když se Sanbalat a To­biáš spo­lu s Ara­by, Amon­ci a Ašdoďa­ny do­slech­li, že obno­vené hrad­by Je­ruzalé­ma rostou do výšky a že to, co bylo po­bořeno, se za­číná za­ce­lo­vat, ne­smírně je to rozhněvalo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček