EkumenickýNehemiáš13,13

Nehemiáš 13:13

Za do­zor­cu nad skladis­kami som určil kňaza Šelem­ju, zákon­níka Cádoka, z levitov Pedáju a za ich po­bočníka Chánana, syna Za­kkúra, syna Mat­tan­ju, lebo ich po­kladali za spoľah­livých. Ich úlohou bolo roz­deľovať čias­t­ky svojim bratom.


Verš v kontexte

12 Vtedy všet­ci Júdov­ci prinášali desiat­ky obilia, muštu i oleja do zásobár­ní. 13 Za do­zor­cu nad skladis­kami som určil kňaza Šelem­ju, zákon­níka Cádoka, z levitov Pedáju a za ich po­bočníka Chánana, syna Za­kkúra, syna Mat­tan­ju, lebo ich po­kladali za spoľah­livých. Ich úlohou bolo roz­deľovať čias­t­ky svojim bratom. 14 Pamätaj pre­to na mňa, Bože môj, a ne­vymaž z pamäti moje dob­ro­denie, ktoré som pre­ukázal domu svoj­ho Boha a jeho službe.

späť na Nehemiáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

13 A ustanovil som za sklad­níkov nad sklad­mi Šelemiáša, kňaza, a Cádoka, učeného v zákone, a Pedai­áša z Levitov a im k ruke Chanána, syna Za­kkúra, syna Mat­taniášov­ho, pre­tože boli po­važovaní za ver­ných. A ich úlohou bolo rozdeľovať ich bratom.

Evanjelický

13 Za sklad­níka nad skladišťami zásob som určil kňaza Šelem­ju, zákon­níka Cádóka, z levítov Pedáju a za ich po­bočníka Chánána, syna Za­kkúrov­ho, vnuka Mat­tan­jov­ho, lebo ich po­kladali za spoľah­livých; oni mali roz­deľovať čias­t­ky svojim bratom.

Ekumenický

13 Za do­zor­cu nad skladis­kami som určil kňaza Šelem­ju, zákon­níka Cádoka, z levitov Pedáju a za ich po­bočníka Chánana, syna Za­kkúra, syna Mat­tan­ju, lebo ich po­kladali za spoľah­livých. Ich úlohou bolo roz­deľovať čias­t­ky svojim bratom.

Bible21

13 Pokladnice jsem svěřil knězi Še­le­miášovi, písaři Sádo­kovi a levi­tovi Pedajášovi a k ruce jsem jim dal Chana­na, syna Za­ku­rova, syna Ma­taniášova. Byli spo­leh­liví li­dé, a tak do­sta­li za úkol roz­dělovat příděly svým bratřím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček