EkumenickýNehemiáš1,5

Nehemiáš 1:5

Vzdychal som: Ach, Hos­podin, Bože nebies, veľký a hroz­ný Bože, ktorý za­chovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a za­chovávajú tvoje pri­kázania.


Verš v kontexte

4 Keď som počul tie slová, sadol som si, plakal som a smútil nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies. 5 Vzdychal som: Ach, Hos­podin, Bože nebies, veľký a hroz­ný Bože, ktorý za­chovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a za­chovávajú tvoje pri­kázania. 6 Nech sú tvoje uši po­zor­né a tvoje oči ot­vorené, aby si počul mod­lit­bu svoj­ho služob­níka, ktorú stále od­riekam pred tebou dňom i nocou za Iz­raelitov, tvojich služob­níkov. Vy­znávam hriechy Iz­raelitov, ktoré sme proti tebe páchali. Aj ja, aj dom môj­ho otca sme hrešili.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A riekol som: Prosím, ó, Hos­podine, Bože nebies, Bože, veľký a strašný, ktorý os­tríhaš sm­luvu a milosť tým, ktorí ťa milujú, a ktorí os­tríhajú tvoje pri­kázania,

Evanjelický

5 Po­vedal som: Ach, Hos­podine, nebes­ký Bože, Bože veľký a hroz­ný, ktorý za­chovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí Ťa milujú a za­chovávajú Tvoje príkazy.

Ekumenický

5 Vzdychal som: Ach, Hos­podin, Bože nebies, veľký a hroz­ný Bože, ktorý za­chovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a za­chovávajú tvoje pri­kázania.

Bible21

5 tě­mi­to slovy: „Ach, Bože ne­bes, Bože ve­liký a hroz­ný, jenž za­chováváš smlou­vu a mi­lo­sr­den­ství těm, kdo tě mi­lu­jí a do­držují tvá přikázání,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček