EkumenickýNáhum3,7

Náhum 3:7

Ktokoľvek ťa uvidí, utečie od teba a po­vie: Ninive je spus­tošené! Kto ho oplače? Kde ti mám hľadať tešiteľov?


Verš v kontexte

6 Na­kydám na teba špinu, po­tupím ťa a urobím z teba divad­lo. 7 Ktokoľvek ťa uvidí, utečie od teba a po­vie: Ninive je spus­tošené! Kto ho oplače? Kde ti mám hľadať tešiteľov? 8 Si vari lepšie než No Amón na Níle ob­klopené vodami, ktorého hrad­bou bolo more a múrom voda?

späť na Náhum, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 A stane sa, že každý, kto ťa uvidí, bude utekať od teba a po­vie: Ninive je spus­tošené! Kto ho bude ľutovať? K­de - od­kiaľ po­hľadám tých, ktorí by ťa po­tešili?

Evanjelický

7 Každý, kto ťa uvidí, ujde od teba a po­vie: Spus­tošené je Ninive! Kto ho poľutuje? Kde mu vy­hľadám tešiteľov?

Ekumenický

7 Ktokoľvek ťa uvidí, utečie od teba a po­vie: Ninive je spus­tošené! Kto ho oplače? Kde ti mám hľadať tešiteľov?

Bible21

7 Kdo tě uvi­dí, uteče od te­be a řekne: ‚Zničeno je Ninive; copak ho někdo lituje?‘ Kde bych ti tedy našelnějaké těšitele?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček