EkumenickýNáhum2,8

Náhum 2:8

Je určené: Ob­nažená bude od­vlečená do zajatia. Jej slúžky nariekajú ako holubice a bijú sa v prsia.


Verš v kontexte

7 Stavid­lá riek sú ot­vorené a chrám sa rúca. 8 Je určené: Ob­nažená bude od­vlečená do zajatia. Jej slúžky nariekajú ako holubice a bijú sa v prsia. 9 Ninivčania boli od­dáv­na ako jazero pl­né vody — teraz však unikajú. Za­stav­te sa, stoj­te! Nik sa však ne­o­hliad­ne.

späť na Náhum, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A Ninive bolo jako jazero, ­pl­né vôd, hneď od svoj­ho začiat­ku. Ale ony utečú. Stoj­te! Po­stoj­te! budú volať; ale nebude toho, kto by sa ozrel.

Evanjelický

8 Zajatú kráľov­nú od­vedú; jej diev­ky budú vzdychať, ako keď nariekajú holuby, a biť sa budú v pr­sia.

Ekumenický

8 Je určené: Ob­nažená bude od­vlečená do zajatia. Jej slúžky nariekajú ako holubice a bijú sa v prsia.

Bible21

8 Je roz­hodnuto! Město obnaženo, do vy­hnan­ství je odvlečou. Jeho ot­ro­kyně jak ho­lu­bice pláčou, bijí se do prsou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček