EkumenickýNáhum2,4

Náhum 2:4

Štít jeho hr­dinov sa čer­venie, bojov­níci sú odetí do šar­látu. Želez­né vozy is­kria v deň ním určený a cyp­rusy sa otriasajú.


Verš v kontexte

3 Veď Hos­podin ob­noví Jákobovu dôs­toj­nosť ako vinicu Iz­raela, keďže ich vo­trel­ci vy­plienili a zničili ich výhonok. 4 Štít jeho hr­dinov sa čer­venie, bojov­níci sú odetí do šar­látu. Želez­né vozy is­kria v deň ním určený a cyp­rusy sa otriasajú. 5 Vozy sa šialene rútia ulicami a uháňajú námes­tiami. Vy­zerajú ako fak­le a mihajú sa ako bles­ky.

späť na Náhum, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Vozy šialene behajú po uliciach; s rachotom sa pred­biehajú po námes­tiach; na po­hľad sú jako fak­le, lietajú ako bles­ky.

Evanjelický

4 Štít jeho hr­dinov sa čer­venie, bojov­níci sú ob­lečení v šar­láte, vozy sú v ohni fakieľ v deň ním určený a tátoše sa vzpínajú.

Ekumenický

4 Štít jeho hr­dinov sa čer­venie, bojov­níci sú odetí do šar­látu. Želez­né vozy is­kria v deň ním určený a cyp­rusy sa otriasajú.

Bible21

4 Rudé jsou ští­ty jeho hrdinů, bojovníci v ša­tu z šarlatu. Vozy se blýs­kají oce­lív den, kdy jsou k boji hotoví, kdy se les kopí za­vlní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček