EkumenickýNáhum2,3

Náhum 2:3

Veď Hos­podin ob­noví Jákobovu dôs­toj­nosť ako vinicu Iz­raela, keďže ich vo­trel­ci vy­plienili a zničili ich výhonok.


Verš v kontexte

2 Zhub­ca tiah­ne proti tebe. Len stráž pev­nosť a sleduj ces­tu! Pri­prav sa a po­zbieraj sily! 3 Veď Hos­podin ob­noví Jákobovu dôs­toj­nosť ako vinicu Iz­raela, keďže ich vo­trel­ci vy­plienili a zničili ich výhonok. 4 Štít jeho hr­dinov sa čer­venie, bojov­níci sú odetí do šar­látu. Želez­né vozy is­kria v deň ním určený a cyp­rusy sa otriasajú.

späť na Náhum, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Štít jeho udat­ných je čer­vený, sil­ní mužovia odiati v šar­láte, vozy v ohni ocele v deň jeho príp­ravy, a jed­le pík sa moc­ne trasú.

Evanjelický

3 Lebo Hos­podin ob­noví dôs­toj­nosť Jákobovu ako dôs­toj­nosť Iz­raela, keďže ich ničitelia spus­tošili a skazili im vet­vy.

Ekumenický

3 Veď Hos­podin ob­noví Jákobovu dôs­toj­nosť ako vinicu Iz­raela, keďže ich vo­trel­ci vy­plienili a zničili ich výhonok.

Bible21

3 Hos­po­din Jáko­bovi hrdost navrací, hrdost, jež Iz­rae­li náleží, ačkoli jej pleni­te­lé pleni­lia jeho ra­to­lesti zlá­ma­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček