EkumenickýNáhum2,2

Náhum 2:2

Zhub­ca tiah­ne proti tebe. Len stráž pev­nosť a sleduj ces­tu! Pri­prav sa a po­zbieraj sily!


Verš v kontexte

1 Hľa, na vr­choch nohy blaho­zves­ta, ktorý ohlasuje po­koj. Sväť, Júda, svoje sviat­ky a plň svoje sľuby. Ne­príde už viac na teba ničom­ník; je cel­kom vy­hladený. 2 Zhub­ca tiah­ne proti tebe. Len stráž pev­nosť a sleduj ces­tu! Pri­prav sa a po­zbieraj sily! 3 Veď Hos­podin ob­noví Jákobovu dôs­toj­nosť ako vinicu Iz­raela, keďže ich vo­trel­ci vy­plienili a zničili ich výhonok.

späť na Náhum, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo Hos­podin na­vráti dôs­toj­nosť Jakobovu jako dôs­toj­nosť Iz­raelovu, pre­tože ich vy­práz­dnili lúpežníci a zkazili ich révy.

Evanjelický

2 Zhub­ca tiah­ne proti tebe: dob­re stráž pev­nosť, po­zoruj ces­tu, upev­ni si bed­rá, po­zbieraj všet­ky sily.

Ekumenický

2 Zhub­ca tiah­ne proti tebe. Len stráž pev­nosť a sleduj ces­tu! Pri­prav sa a po­zbieraj sily!

Bible21

2 Už na te­be, Ni­nive, táh­ne ničitel. Jen tu svou pevnost střež, na ces­tu po­zor dej, opásej se na bedrech, všechnu svou sílu po­sbírej!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček