EkumenickýNáhum2,14

Náhum 2:14

som proti tebe — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Niniv­ské bojové vozy spálim do tla a tvoje levíčatá strávi meč. Vy­hladím tvoju korisť zo zeme a hlas tvojich po­slov už nebude počuť.


Verš v kontexte

12 Kde je leví br­loh a tá obec­ná pas­tva, kam pri­chádzal lev, levica a levíča? Už sa ich nik nebojí. 13 Ty, lev, ktorý si vo veľkom tr­hával pre svoje mláďatá a hr­dúsil pre svoje levice, úlov­kom za­pĺňal svoje br­lohy a korisťou svoje pelechy, 14 som proti tebe — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Niniv­ské bojové vozy spálim do tla a tvoje levíčatá strávi meč. Vy­hladím tvoju korisť zo zeme a hlas tvojich po­slov už nebude počuť.

späť na Náhum, 2

Príbuzné preklady Evanjelický

14 Aj­hľa, som proti tebe - to je výrok Hos­podina moc­nos­tí - ja na dym spálim tvoje vozy a tvoje levíčatá požerie meč. Urobím koniec tvojej koris­ti na zemi a nebude už znieť hlas tvojich po­slov.

Ekumenický

14 som proti tebe — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Niniv­ské bojové vozy spálim do tla a tvoje levíčatá strávi meč. Vy­hladím tvoju korisť zo zeme a hlas tvojich po­slov už nebude počuť.

Bible21

14 „Hle, já jsem pro­ti tobě!“ praví Hos­po­din zástupů. „Tvé vozy spálím v ob­lacích kouře, tvá lvíča­ta spolkne meč. Vezmu ti kořist z ce­lé země, hlas tvých po­s­lů už se neozve!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček