EkumenickýNáhum2,1

Náhum 2:1

Hľa, na vr­choch nohy blaho­zves­ta, ktorý ohlasuje po­koj. Sväť, Júda, svoje sviat­ky a plň svoje sľuby. Ne­príde už viac na teba ničom­ník; je cel­kom vy­hladený.


Verš v kontexte

1 Hľa, na vr­choch nohy blaho­zves­ta, ktorý ohlasuje po­koj. Sväť, Júda, svoje sviat­ky a plň svoje sľuby. Ne­príde už viac na teba ničom­ník; je cel­kom vy­hladený. 2 Zhub­ca tiah­ne proti tebe. Len stráž pev­nosť a sleduj ces­tu! Pri­prav sa a po­zbieraj sily! 3 Veď Hos­podin ob­noví Jákobovu dôs­toj­nosť ako vinicu Iz­raela, keďže ich vo­trel­ci vy­plienili a zničili ich výhonok.

späť na Náhum, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Pus­tošiteľ, ktorý všet­ko rozmetáva, vy­šiel hore na tvoju tvár, ó, zem! Strážiť s­voju pevnosť! Po­zoruj na ces­tu, po­sil­ni bed­rá, sober do­ved­na silu!

Evanjelický

1 Aj­hľa, na vr­choch nohy po­sla blaho­zves­ti, ktorý zves­tuje po­koj: Sväť, Júda, svoje sviat­ky, plň svoje sľuby, lebo už ni­kdy ne­príde proti tebe naničhod­ník: je cel­kom vy­hladený.

Ekumenický

1 Hľa, na vr­choch nohy blaho­zves­ta, ktorý ohlasuje po­koj. Sväť, Júda, svoje sviat­ky a plň svoje sľuby. Ne­príde už viac na teba ničom­ník; je cel­kom vy­hladený.

Bible21

1 Hle, už jsou vi­dět na horách­no­hy posla dob­rých zpráv – při­chází pokoj zvěstovat. Své svátky teď, Ju­do, svěťa na­plň sli­by své. Už tě nena­padne ten zloči­nec – je be­ze­zbytku vy­hlazen!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček