EkumenickýNáhum1,14

Náhum 1:14

Hos­podin vy­dal roz­kaz proti tebe: Nebude viac po­tom­stva z tvojho mena! Z domu tvojich bohov od­stránim vy­rezávané a liate mod­ly; pri­pravím ti hrob, lebo si naničhod­ný.


Verš v kontexte

12 Tak­to vraví Hos­podin: Aj keď sú pri sile a počet­ní, budú skosení a zanik­nú. Ak som ťa ponižoval, už ťa viac ne­ponížim. 13 Teraz polámem jeho jar­mo, ktoré je na tebe, a spretŕham tvoje putá. 14 Hos­podin vy­dal roz­kaz proti tebe: Nebude viac po­tom­stva z tvojho mena! Z domu tvojich bohov od­stránim vy­rezávané a liate mod­ly; pri­pravím ti hrob, lebo si naničhod­ný.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A Hos­podin pri­kázal o tebe: Nebude sa viacej siať z tvoj­ho mena; z domu tvoj­ho boha vy­plienim rytinu a sliatinu; tam ti položím tvoj hrob, lebo si naj­dený priľahký.

Evanjelický

14 Hos­podin vy­dal roz­kaz proti tebe: Z tvoj­ho mena nebude viac semeno! Z domu tvojich bohov vy­ničím ryté a liate ob­razy; pri­pravím ti hrob, lebo si naničhod­ný.

Ekumenický

14 Hos­podin vy­dal roz­kaz proti tebe: Nebude viac po­tom­stva z tvojho mena! Z domu tvojich bohov od­stránim vy­rezávané a liate mod­ly; pri­pravím ti hrob, lebo si naničhod­ný.

Bible21

14 O to­bě, Ni­nive, pak ve­lí Hospodin: „Tvé jméno ne­po­ne­sou žádní potomci! Z chrá­mu tvých bo­hů vy­hladím­tesané mod­ly i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček