EkumenickýMicheáš5

Micheáš

1 Ty však Bet­lehem, Ef­rata, hoci si naj­menší medzi jud­skými rodinami, z teba mi vy­j­de ten, ktorý je určený za vlád­cu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch. 2 Pre­to ich vy­dá na­pos­pas až do­vtedy, kým rodička porodí a zvyšok jeho bratov sa vráti k Izraelitom. 3 Vy­stúpi a bude pásť mocou Hos­podina a veleb­nosťou svoj­ho Boha, Hos­podina. Budú si bývať, lebo teraz bude veľký až po končiny zeme. 4 On bude po­kojom. Ak by prišla Asýria do našej krajiny a vstúpila by na našu pôdu, po­stavíme proti nej sedem pas­tierov a osem kniežat z ľudu. 5 Oni budú spravovať Asýriu mečom a Nim­ródovu krajinu vy­tasenou zbraňou. On nás za­chráni pred Asýri­ou, ak by prišla do našej krajiny a vstúpila by na naše územie. Jákobov zvyšok a národy6 Vtedy bude zvyšok Jákobov upro­stred mnohých národov ako rosa od Hos­podina, ako dážď na trávu, ktorý ne­s­kladá nádej v človeka a nečaká na ľud­ských synov. 7 Zvyšok Jákobov bude medzi národ­mi, upro­stred mnohých národov, ako lev medzi divými zvieratami a ako mladý lev v stáde oviec: kade prej­de, rozšliape, roz­tr­há tak, že to nik nezach­ráni. 8 Nech je tvoja ruka vy­výšená nad tvojimi protiv­ník­mi a nech sú vy­hubení všet­ci tvoji ne­priatelia. 9 V ten deň — znie výrok Hos­podina — vy­hubím kone spomedzi teba a zničím tvoje bojové vozy. 10 Vy­hubím mes­tá tvojej krajiny a zrúcam všet­ky tvoje pev­nos­ti. 11 Vy­hubím tvoje čarodej­stvá z tvojich rúk a nebudeš mať vešt­cov; 12 vy­hubím tvoje tesané mod­ly aj po­svät­né stĺpy spomedzi teba. Nebudeš sa už klaňať dielu svojich rúk. 13 Od­hodím spomedzi teba tvoje ašéry a spus­toším tvoje mes­tá. 14 S hnevom a prch­kosťou vy­konám po­mstu na národoch, ktoré nech­celi po­slúch­nuť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček