EkumenickýMicheáš1,7

Micheáš 1:7

Všet­ky jej tesané mod­ly budú roz­bité a všet­ky jej dary za smils­tvo budú spálené v ohni. Všet­ky jej mod­ly spus­toším, lebo si to na­z­hromaždila z darov za smils­tvo, a tak sa opäť zmenia na dary za smils­tvo.


Verš v kontexte

6 Zo Samárie urobím tros­ky, pole zmením na vinoh­rad. Jej kamene po­hádžem do doliny a ob­nažím jej zá­klady. 7 Všet­ky jej tesané mod­ly budú roz­bité a všet­ky jej dary za smils­tvo budú spálené v ohni. Všet­ky jej mod­ly spus­toším, lebo si to na­z­hromaždila z darov za smils­tvo, a tak sa opäť zmenia na dary za smils­tvo. 8 Nad tým­to musím nariekať a kvíliť, chodiť na­hý a bosý, smútiť ako šakaly a trúch­liť ako pšt­rosy.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Všet­ky jej rytiny budú po­tlčené, a všet­ky jej mzdy za smils­tvo budú spálené ohňom, a všet­ky jej mod­ly ob­rátim v pus­tinu. Lebo zo mzdy smil­nice ich nahromadila, a ku mzde smil­nice zase sa na­vrátia.

Evanjelický

7 Všet­ky jej tesané mod­ly budú roz­bité, všet­ky jej dary za smils­tvo budú spálené, všet­ky jej mod­ly spus­toším, lebo si to na­z­hromaždila z darov za smils­tvo; a zmenia sa opäť na od­menu za smils­tvo.

Ekumenický

7 Všet­ky jej tesané mod­ly budú roz­bité a všet­ky jej dary za smils­tvo budú spálené v ohni. Všet­ky jej mod­ly spus­toším, lebo si to na­z­hromaždila z darov za smils­tvo, a tak sa opäť zmenia na dary za smils­tvo.

Bible21

7 Všech­ny její mod­ly bu­dou rozbity, všechny její výdělky ohněm spáleny, všechny její so­chy zpustoším. Co si vy­děla­la na ne­věstčích poplatcích, tím se znovu bude pla­tit za nevěstky.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček